4 Ιουν 2012

Διαγωνισμός Video στο Facebook με δώρο πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη καμπάνια του ΑΝΤ 1


Κερδίστε:Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι η παραγωγή τηλεοπτικού τρέιλερ πανομοιότυπο ως προς το περιεχόμενο με αυτό του νικητή αλλά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Διοργανωτή και η τηλεοπτική προβολή και μετάδοσή του στον αέρα κατά τον χρόνο και όσες φορές επιλέξει ο Διοργανωτής κατά την ελεύθερη κρίση του. 
Διοργάνωση από:ΑΝΤ1
Προθεσμία για συμμετοχή:έως και 16/06/2012
Για λεπτομέρειες και  να λάβετε μέρος επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα


Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

  • Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αναρτήσουν στο Διαδικτυακό Τόπο, και ειδικότερα στη σχετική σελίδα αυτού που θα αφορά στο Διαγωνισμό, ένα βίντεο στο οποίο θα εμφανίζονται αποκλειστικά οι ίδιοι σχολιάζοντας το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Διοργανωτή.
  •  Πέραν του βίντεο αυτού, έκαστος συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να καταχωρήσει σε ειδική φόρμα συμμετοχής (περαιτέρω η «Φόρμα Συμμετοχής») το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, έχοντας προβεί ρητά στις αναφερόμενες σε αυτήν δηλώσεις αποδοχής των Όρων Συμμετοχής. 

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού Οι νικητές του Επάθλου και οι επιλαχόντες αυτού θα ανακηρυχθούν σύμφωνα με τα εξής:


  • (α) έπειτα από ψηφοφορία υπό τη μορφή συγκέντρωσης “like” στο κάθε βίντεο, η οποία θα διενεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και
  •  (β) Την απόφαση ειδικής τριμελούς κριτικής επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από δύο πρόσωπα επιλογής του Διοργανωτή και ένα πρόσωπο επιλογής της Frank (η «Επιτροπή»)
  • Ως νικητής του Επάθλου θα αναδεικνύεται αυτός (α) που συγκέντρωσε κατά τη Λήξη του Διαγωνισμού τις περισσότερες θετικές ψήφους (likes στη Σελίδα) για ένα βίντεό του (ανεξαρτήτως αριθμού βίντεο με τα οποία συμμετέχει στο Διαγωνισμό) και (β) του οποίου το βίντεο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή ως καλύτερο βίντεο. Τα ανωτέρω υπό (α) και (β) κριτήρια ανάδειξης θα ενεργούν σωρευτικά και θα έχουν ισοδύναμη αξία στην τελική ανάδειξη των νικητών.