10 Ιουν 2012

Διαγωνισμός LUCOZADE στο Facebook με δώρο 6 ποδήλατα IDEAL MEGISTO


Κερδίστε: 6 ποδήλατα IDEAL MEGISTO
Διοργάνωση από: LUCOZADE BIKE CHALLENGE
Προθεσμία για συμμετοχή:20 Ιουλίου 2012
Για λεπτομέρειες και  να λάβετε μέρος επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα
Αναλυτικοί όροι διαγωνισμού εδώ


Περιγραφή Παιχνιδιού: 
  • Ο κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να εισέλθει στο σχετικό tab του Παιχνιδιού (application) όπου θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα (1) βίντεο/ ταινία και να απαντήσει με επιτυχία στις (3) ερωτήσεις που το ακολουθούν (το video της 1ης περιόδου από κάτω).
  •  Σε περίπτωση που δεν απαντήσει σωστά σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις θα πρέπει να παρακολουθήσει ξανά το βίντεο και στη συνέχεια να έχει την ευκαιρία να απαντήσει ξανά σε τρεις (3) ερωτήσεις. 
  • Μόλις καταφέρει να τις απαντήσει σωστά πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο και e-mail) στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα που θα εμφανιστεί και να αποδεχτεί τους όρους του Παιχνιδιού. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση του διαγωνισμού.
  • Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και εντός των χρονικών ορίων του Παιχνιδιού.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές κάθε μίας εκ των έξι (6) περιόδων του διαγωνισμού όπως ορίζονται παρακάτω:

1η περίοδος: 08 Ιουνίου 2012, ώρα 12:00 - 15 Ιουνίου 2012, ώρα 11:59

2η περίοδος: 15 Ιουνίου 2012, ώρα 12:00 - 22 Ιουνίου 2012, ώρα 11:59

3η περίοδος: 22 Ιουνίου 2012, ώρα 12:00 - 29 Ιουνίου 2012, ώρα 11:59

4η περίοδος: 29 Ιουνίου 2012, ώρα 12:00 - 06 Ιουλίου 2012, ώρα 11:59

5η περίοδος: 06 Ιουλίου 2012, ώρα 12:00 - 13 Ιουλίου 2012, ώρα 11:59

6η περίοδος: 13 Ιουλίου 2012, ώρα 12:00 - 20 Ιουλίου 2012, ώρα 11:59

θα συμμετέχουν στην αντίστοιχη εβδομαδιαία κλήρωση με δώρο ένα ποδήλατο IDEAL MEGISTO 700C. Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν έξι (6) κληρώσεις στις 15,22,29 Ιουνίου 2012 & 6, 13, 20 Ιουλίου 2012