13 Ιουν 2012

Διαγωνισμός Halls στο Facebook με δώρο 3.000€!


Κερδίστε: Οι 6 νικητές κάθε περιόδου του διαγωνισμού θα κερδίσουν από μία prepaid card αξίας 500€ από την Τράπεζα Κύπρου
Διοργάνωση από: Halls 
Προθεσμία για συμμετοχή:Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/06/2012 έως και την 02/09/2012 και θα λάβει χώρα σε 6 φάσεις, μία κάθε δύο εβδομάδες
Για λεπτομέρειες και  να λάβετε μέρος επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα

Οδηγίες:

  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την εκ μέρους του συμμετέχοντος επιλογή/ «τικάρισμα» του πεδίου “Like” στη σχετική τοποθεσία στην επίσημη σελίδα Halls Greece στο Facebook (facebook.com/HallsPareAnasakaitoxeis). 
  • Στη συνέχεια, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει upload το δικό του video διάρκειας μέχρι πέντε (5) λεπτών, στο οποίο ο ίδιος αυτοπροσώπως θα εκτελεί την πρόκληση του 15ήμερου και να το υποβάλλει στην ειδική εφαρμογή του διαγωνισμού που βρίσκεται στο Tab "Μεγάλος Διαγωνισμός".
  • Ο διαγωνιζόμενος μπαίνει αυτόματα στη διαδικασία του διαγωνισμού από τη στιγμή που υποβάλλει το δικό του video το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες (Ηalls Tips) που υπάρχουν στην ανωτέρω ιστοσελίδα. 
  • Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων θα γίνει μέσω κλήρωσης. Οι πρώτοι δέκα (10) συμμετέχοντες  κάθε (αναφερόμενη παρακάτω) περιόδου που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα “likes” κάτω από το δικό τους video στην ειδική εφαρμογή του Διαγωνισμού θα λάβουν μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση της αντίστοιχης περιόδου που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της SPOT THOMPSON, παρουσία συμβολαιογράφου

Οι περίοδοι που θα τρέξει ο διαγωνισμός, για καθεμιά από τις οποίες θα γίνει διαφορετική κλήρωση και θα αναδειχθεί χωριστός νικητής είναι:
  • 11 Ιουνίου 2012 (24:00)- 24 Ιούνιου 2012 (23:59)
  • 25 Ιούνιου 2012 (24:00)- 8 Ιουλίου 2012 (23:59)
  • 9 Ιουλίου 2012 (24:00)- 22 Ιουλίου 2012 (23:59)
  • 23 Ιουλίου 2012 (24:00)- 5 Αυγούστου 2012 (23:59)
  • 6 Αυγούστου 2012 (24:00)- 19 Αυγούστου 2012 (23:59)
  • 20 Αυγούστου 2012 (24:00)- 2 Σεπτεμβρίου 2012 (23:59)